Rosická 333, 664 17 Tetčice

HISTORIE A VZNIK SPOLEČNOSTI

Firma Igistav s.r.o. byla založena 19. 7. 2011
a je nástupnickou organizací firmy Rusín a spol.,
spol. s r.o., která působí na trhu od 30. 1. 1991 a v současné době již neprovádí stavební činnost. Firma Igistav s.r.o. zaměstnává část původních dlouholetých pracovníků firmy Rusín a spol., spol. s r.o.

STAVEBNÍ PRÁCE

Stavební společnost provádí odborné práce, výkony a dodávky stavebních částí objektů a staveb v oboru vodohospodářské, průmyslové a pozemní stavitelství, zejména výstavbu a rekonstrukci:

- venkovních kanalizací a přípojek
- venkovních vodovodů a přípojek
- komunikací
- zpevněných ploch a chodníků
- vodohospodářských objektů
- zemní práce
- nádrží a bazénů
- opěrné stěny
- úpravy toků, vyústní objekty, propustky atd.
- provádění demolic